Ciutats Defensores dels Drets Humans

Blog del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LES CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS HUMANS 2016

La pau, els drets humans i la solidaritat han de ser eixos vertebradors de qualsevol política pública, a escala nacional i internacional. Les ciutats, com a administració més propera a la ciutadania, no només no poden ser alienes a aquests valors sinó que els han d’aplicar amb escreix.

Enguany, l’arribada sostinguda de persones refugiades al continent europeu ha posat de relleu la tensió que hi ha entre el discurs retòric i l’efectiu respecte i aplicació d’aquests principis. Els conflictes armats, les persecucions per motius de raça, religió, nacionalitat, pertinència a un determinat grup social o opinions polítiques i la passivitat de la comunitat internacional, vulneren els drets humans, i en particular el dret a la pau. Les persones que fugen de conflictes i persecucions i que cerquen protecció a Europa, es troben davant greus dificultats per accedir a un altre dret humà, que és el dret d’asil, i davant de la manca de resposta per part dels governs i d’alguns sectors socials i polítics. Així mateix, els drets d’aquestes persones són especialment menystinguts en assentaments fronterers.

En aquest context, les ciutats que participem en el projecte de Ciutats defensores dels drets humansposem en valor la tasca dels defensors i defensores dels drets humans en la lluita pel dret a la pau, del dret d’asil, dels drets de les minories i de les llibertats fonamentals. Amb aquest projecte, volem contribuir a donar visibilitat i protecció a persones que posen en perill llurs vides i llibertat per reivindicar drets que són universals.

És per això que enguany, i per quart any consecutiu, donem suport al projecte de Ciutats defensores dels drets humans i:

  1. Exigim als governs europeus, incloent-hi l’espanyol, la màxima generositat i celeritat en l’acollida de persones refugiades, tot establint un mecanisme permanent i segur que doni resposta als desplaçaments forçats.2. Reivindiquem igualment el ple respecte dels drets fonamentals de les persones refugiades, amb particular cura pel que fa als drets de dones i infants, en tots els estadis des de llur sortida del país fins el seu assentament definitiu.
  2. Recordem que les minories de tot tipus són particularment vulnerables a la violació dels drets humans i que cal protegir amb especial atenció els seus drets.
  3. Renovem el nostre compromís amb els drets humans i la pau a escala local; i ens comprometem a manteniri intensificar les polítiques públiques locals de suportals defensors i defensores dels drets humans, tant aescala local com internacional.
  4. Instem al Govern de la Generalitat i al Govern del’Estat a mantenir i ampliar les polítiques públiques desuport als defensors i defensores dels drets humans aescala internacional.
  5. Condemnem la imposició de limitacions a les activitatsdels defensors i defensores dels drets humans,incompatibles amb el dret internacional dels drets humans,i llur persecució per part de governsautoritaris.

 

 

Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.
Tota persona té dret, individual o col·lectivament, a promoure i procurar la protecció i realització dels drets humans i les llibertats fonamentals en els plànols nacional i internacional.
Tots som iguals davant la llei i tenim dret, sense cap distinció, a igual protecció per la llei. Tots tenim dret a igual protecció contra qualsevol discriminació que violi la Declaració dels Drets Humans i contra qualsevol incitació a una tal discriminació.
%d bloggers like this: