Ciutats Defensores dels Drets Humans

Blog del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans

GIRONA

La ciutat de Girona té una tradició de més de tres dècades de treball en els àmbits de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat, com a resultes del treball constant que han dut a terme les entitats i ong’s de la ciutat, així com del progressiu forjament d’una política pública de cooperació.

La promoció dels drets humans ha estat i és, un dels objectius de la nostra ciutat, que ha anat consolidant un treball vers la promoció d’aquests gràcies a la constància i el compromís del teixit associatiu de la ciutat, com del propi  Ajuntament, que a través del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació han treballat de manera conjunta en la realització i promoció  de recursos destinats a activitats d’educació per al desenvolupament, sensibilització i projectes de cooperació al desenvolupament, perquè crèiem que impulsant un model basat en l’educació transformadora i la cooperació internacional es pot avançar cap a un model de societat més justa i solidària que, en la mesura de les seves possibilitats, podrà pal·liar les desigualtats entre els països empobrits i els enriquits.

Participar del projecte Ciutats defensores dels drets humans té sentit i està alineada amb les accions que es realitzen a la mateixa ciutat en aquest àmbit, i concretament amb les dutes a terme directament per l’Ajuntament o les que hi dóna suport:

  • Les campanyes en els centres educatius entorn la cultura de la pau i directament relacionades amb la promoció i garantia dels drets humans. Aquestes campanyes son organitzades conjuntament amb actors de la ciutat com son la Coordinadora d’ONG Solidàries o el Grup de Treball de mestres de música de secundària.
  • Organització anualment del Cicle de Cinema i Solidaritat, cada any entorn a una temàtica i la vulneració d’un dret o la seva promoció.
  • Recursos educatius en l’àmbit de l’educació formal que treballen diferents drets humans com l’accés a l’aigua i al sanejament, l’educació o l’habitatge, un exemple d’aquest son les vint-i-dos edicions de la Diada de Cooperació Solidària o el recurs Migracions Humanes.
  • Suport al Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat de la Coordinadora d’ONG Solidàries, que està ubicat a l’Espai de Solidaritat, i que té com a objectiu crear, organitzar i difondre un fons de recursos educatius i d’investigació en educació per al Desenvolupament, la Pau i els Drets Humans, Cooperació i Justícia Global, destinat a tota la ciutadania.
  • Suport a través de la convocatòria anual de subvencions al treball que realitzen entitats de la ciutat en pro dels valors de la cultura de la pau i la promoció dels drets humans.

 

Més informació: http://www2.girona.cat/ca/solidaritat

Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.
Tota persona té dret, individual o col·lectivament, a promoure i procurar la protecció i realització dels drets humans i les llibertats fonamentals en els plànols nacional i internacional.
Tots som iguals davant la llei i tenim dret, sense cap distinció, a igual protecció per la llei. Tots tenim dret a igual protecció contra qualsevol discriminació que violi la Declaració dels Drets Humans i contra qualsevol incitació a una tal discriminació.
%d bloggers like this: